Autosuunnistuksen sääntömuutokset kaudelle 2022

Lajiryhmän tiedotteille. Ei keskustelumahdollisuutta.

Moderator: Moderaattori

Post Reply
rhinoe
Posts: 43
Joined: Wed Jul 22, 2015 5:25 pm

Autosuunnistuksen sääntömuutokset kaudelle 2022

Post by rhinoe »

AKK:n hallituksen sääntökokous 10.6. on hyväksynyt Lajiryhmän ehdottamat sääntömuutokset kaudelle 2022.
Ohessa lyhyt tiivistelmä muutoksista lajiryhmän kommenteilla.


10.1. Sähköinen ajanotto – EMIT
  • Jatkossa kilpailunjärjestäjälle annetaan mahdollisuus joko tarjota kilpailussa käytettävät EMIT-kortit itse tai edellyttää kilpailijapareilta oman EMIT-kortin käyttöä.
  • Kilpailija kirjaa ilmoittautuessaan EMIT-kortin numeron KITI-järjestelmään. Tämä EMIT -kortti luovutetaan kilpailunumerolla varustettuna kilpailun ajaksi kilpailunjärjestäjälle, lähtöpaikalla tapahtuvan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lajiryhmän kommentti: EMIT-järjestelmään rinnastettavien ajanottojärjestelmien mahdollistamista ei vielä tehty 2022 sääntöihin. Lajiryhmä kuitenkin suhtautuu näihin myönteisesti ja voi myöntää poikkeuslupia tapauskohtaisesti uusien järjestelmien kokeilemiseen kilpailuissa.

50.1. Osanotto-oikeus
  • Kilpailunjärjestäjille annetaan jatkossa mahdollisuus valita, onko tutustumislisenssillä osallistuminen mahdollista
Lajiryhmän kommentti: Sääntömuutoksen taustalla eri reittialueiden luvanhakuprosessiin helpottaminen
  • Tutustumislisenssin käyttö ei kuitenkaan jatkossa edellytä AKK:n jäsenseuran jäsenyyttä ja Motorsport ID -jäsennumeroa
Lajiryhmän kommentti: Toiveena olisi, että kynnys harjoituskilpailusta kansallisiin siirtymiselle pienenisi

50.1. Roolit
  • Jatkossa sääntökirjassa puhutaan miehistön sijasta kilpailijaparista ja lisähenkilöstöstä
Lajiryhmän kommentti: Muutos tasa-arvon hengessä. Vastaavat muutokset tehty jo esim. rallin sääntökirjaan.

50.1. Osanotto ja vastuu
  • Jatkossa kuljettajalta tullaan vaatimaan ajokortti jo tässä sääntökohdassa.
  • Autokunnassa, jossa on mukana alaikäinen henkilö, toisen tulee olla vähintään 18-vuotias, joka toimii alle 18-vuotiaan nuoren huoltajana kilpailussa.
Lajiryhmän kommentti: Alaikäisen kilpailijan huoltajanvastuu on puuttunut sääntökirjasta. Sääntömuutos rallin sääntökirjaa mukaillen.

70.10 Arvokilpailut ja niiden lähtöjärjestys
  • Sääntöä tarkennettu ja erillinen CUP-sarjaan ilmoittautuminen poistettu.

80.3. Ulkopuolinen kommunikaatio
  • Sääntökohtaa nykyaikaistettu ja vaikeasti valvottavat kohteet vapautettu
Lajiryhmän kommentti: Puhelimen käyttö jatkossa sallittu (esim. satelliittipaikantamiseen ja matkamittarina), mutta ulkopuolinen kommunikaatio on edelleen kielletty.
Muut sääntöehdotukset:
Lajiryhmän kommentti: Lajiryhmä ei esittänyt muutoksia nykyiseen ratamestarien pistesääntöön vuodelle 2022, sillä tahtotila on kerryttää lisää kokemusta säännöstä täysiltä kausilta.
AS lajiryhmän puolesta,
-Olli Riiho
Post Reply