Lajiryhmän tiedote 2/2021

Lajiryhmän tiedotteille. Ei keskustelumahdollisuutta.

Moderator: Moderaattori

Post Reply
rhinoe
Posts: 43
Joined: Wed Jul 22, 2015 5:25 pm

Lajiryhmän tiedote 2/2021

Post by rhinoe »

Lajiryhmän tiedote 17.5.2021


Lajipäivä 17.4.

Autosuunnistuksen lajipäiville kokoontui etäyhteyksin n. 50 lajin harrastajaa.

Lajiryhmän puheenjohtaja Antti Nousiaisen ja lajipäällikkö Iiro Palmin johdolla käytiin läpi kilpailunjärjestämisen ohjeistusta (päätoimitsijakoulutus), edellisen lajipäivän jälkeen tulleita sääntömuutoksia ja uusia harrastajilta tulleita sääntömuutosehdotuksia.

Lisäksi keskusteltiin EMIT-laitteiden saatavuudesta autosuunnistuksessa.
Lajiryhmä kiittää osallistuineita ja pyrkii järjestämään vastaavia keskustelutilaisuuksia jatkossakin, tasaisin väliajoin.

 
Sääntömuutosehdotukset
 
Lajiryhmä sai määräaikaan mennessä kymmenkunta sääntömuutosehdotusta vuodella 2022, jotka käytiin läpi kokouksessa 6.5. 

Näiden pohjalta lajiryhmä teki esitykset AKK:n hallituksen kesäkuun kokoukselle. Urheiluvaliokunta tulee ensin käsittelemään ehdotukset ennen hallitukselle alistamista.

Sääntömuutosehdotukset ovat pääsääntöisesti nykysääntöjen tarkentamista. Ehdotetaan myös omien EMIT-korttien käytön sallimista, koska korttien saatavuus on alueellisesti rajoittunutta. 

Lajiryhmä suhtautuu myönteisesti myös korvaavien ajanottojärjestelmien kokeiluihin ja näille voidaan myöntää poikkeuslupia tapauskohtaisesti.


2022 kilpailukalenteri


Lajiryhmä on huolestunut seurojen mielenkiinnosta järjestää kilpailuita kaudella 2022. AKK:n sääntöjen mukaisesti 2022 arvokilpailut olisi pitänyt anoa huhtikuun loppuun mennessä. Tämä aikataulu on AKK:ssa laadittu siksi, että harrastajien olisi helpompaa laatia omia aikataulujaan sekä mm. kesälomiaan ajoissa. Lajiryhmälle ei toistaiseksi ole tullut yhtään kilpailuanomusta kaudelle 2022, mikä on erittäin huolestuttavaa.

Lajiryhmä ei ole esittänyt muutoksia ratamestarien sarjapistesääntöön vuodelle 2022, sillä tahtotila on kerryttää lisää kokemusta säännöstä täysiltä kausilta.

Valitettavasti suuntaus näyttää siltä, että autosuunnistuksen arvokilpailusarjat saattavat olla jo lähitulevaisuudessa historiaa. Lajiryhmä ottaa enemmän kuin mielellään vinkkejä seuroilta siihen, millä kilpailuiden tekemisestä tehtäisiin jälleen kiinnostavaa. Harjoitussarjoilla tuntuisi vielä olevan elinvoimaa, mutta arvo- ja kansalliset kilpailut ovat akuutissa kriisitilassa.


AS Lajiryhmän puolesta,
- Olli Riiho
Post Reply